Vad händer med dina anställda när ledarskapet inte håller måttet?

Ledarskap är A och O inom alla företag. Det är faktiskt ett gott ledarskap som leder till att dina anställda mår bra på jobbet, får det erkännande som de förtjänar samt får det stöd de behöver för att ta sig vidare i sina roller. Det är även ett gott ledarskap som gör så att företaget kan växa, ta sig igenom svåra situationer och skapa en ökad lönsamhet.

Men att vara en god ledare kan vara svårt. Många företag kanske inte riktigt vet hur deras verksamhet ska se ut, hur ledningsgruppen ska agera eller hur man bemöter sin personal och svåra beslut. Det är inte ovanligt att ledningsgruppen känns distanserad från resten av företaget, särskilt om man jobbar på ett stort företag med hundratals anställda. Denna distans kan faktiskt skapa klyftor i verksamheten, som gör att anställda inte vet hur de ska bemöta ledningsgruppen eller vilket bemötande de ska förvänta sig tillbaka.

Hur påverkas ett företag av ett gott kontra eller dåligt ledarskap?

Det finns många saker på ett företag som kan påverkas positivt eller negativt beroende på vilket ledarskap som finns på företaget. Ett gott ledarskap har såklart positiv effekt på ett företag, främst på grund av att det bidrar till en bättre kommunikation mellan ledningsgruppen och övriga anställda. En bra ledning kan dessutom påverka hur projektet ser ut. En projektledare som har ett gott ledarskap kan lättare kommunicera med delaktiga i projektet och se till så att allt görs i tid, att alla vet vad de ska göra och att det finns en struktur genom hela projektet. Ledarskap är såklart också viktigt i övriga delar av ett företag, bland annat produktion och vid beslutsfattningar. Svåra situationer kräver ett ledarskap som är bra nog, för att rätt beslut ska kunna tas bland annat.


Men vad händer då om ledarskapet inte är så bra som det borde vara? Framförallt så påverkas kommunikationen mellan ledningsgrupp och anställda till det sämre. Det kan bli svårare för dina anställda att förstå dig, och det kan skapa klyftor mellan er i ledningsgruppen och de som i arbetar under er. Men ett dåligt ledarskap kan också försämra företagets resultat. Detta på grund av att fel beslut tas, att projekt inte sköts som det ska eller att en produktion slösar på tid och pengar till följd av ett oproduktivt arbetssätt.

Hur blir man en bra ledare?

Oavsett om du är projektledare, VD, eller om du sitter med i ledningsgruppen på ditt företag så behöver du såklart veta om vikten av ett gott ledarskap. Många som sitter på dessa positioner har många års erfarenhet bakom sig – och det finns såklart en anledning till att just dessa personer har den rollen som de har.

Men oavsett om man har flera års erfarenhet, rätt utbildning och rätt tankesätt kan det såklart gå fel. Det kan förekomma situationer där man inte vet vilket beslut som är rätt. Det kan dessutom vara svårt att veta vilken riktning man ska ta med företaget. I dessa situationer kan det vara bra att få en hjälpande hand som pekar en i rätt riktning. Många gånger kan en skicklig och erfaren ledningsgrupp, precis som en oerfaren, behöva hjälp på traven för att utvecklas framåt. Det behöver inte innebära att någon säger åt dem vad de ska göra, utan kan istället handla om att en konsult kommer in och utbildar och finns som stöd under en period.

Konsulthjälp för bättre ledarskap

Om du som projektledare, chef, VD eller någon annan likvärdig roll behöver hjälp med att komma framåt, skapa förändring eller bli styrd i rätt riktning kan en konsult vara precis det du behöver. Vi på PMW Konsult erbjuder hjälp inom olika områden, bland annat management, interimschefer, projektledare och lean production. Våra konsulter kliver in i företag på plats och hjälper ledningsgrupper eller styr upp projekt så att företaget kan nå sina mål och utvecklas. Det är ett bra sätt att skapa en positiv förändring och dessutom lära sig nya tankesätt och arbetsgångar som fungerar bättre – helt enkelt.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi jobbar, eller anlita en konsult från oss, är du alltid välkommen att kontakta oss. Boka in ett möte med oss på PMW Konsult så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att bli en bättre ledare.

Fler inlägg