Hur blir man en interimschef

Interimschef Vid Möte Med Kollegor Från Projektet

Vi på PMW Konsult har pratat en hel del om olika titlar och yrkesområden som man kan arbeta med som konsult i den här bloggen. Oftast talar vi om managementkonsulter och interimschefer, och i dagens inlägg kommer vi att ge er lite mer information om den sistnämnda! Många kanske undrar vad en interimschef faktiskt gör, vad som krävs för att utbilda sig till interimschef samt hur det fungerar att jobba som en. Om du är intresserad av detta ska du fortsätta läsa – för här kommer vi att ge dig all information du behöver veta om hur man blir en interimschef.

Vad gör en interimschef?

Att arbeta som interimschef innebär många saker. Det är inte ett yrke som ser likadant ut för varje dag, och det finns många olika typer av interimschefer som arbetar inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren för interimschefer är dock att de arbetar som konsulter, genom att kliva in i företag som behöver deras kompetens under en viss tidsperiod. Det vanligaste är att interimschefer tar sig av en ledig chefsroll i väntan på att en ny, permanent chef kan rekryteras.

Så varför anlitar företag inte bara interimschefer på heltid istället för att leta efter en ny kandidat till chefspositioner? På grund av att interimschefer tillför deras specifika kompetens under en viss period, för att hjälpa ett företag att styra om, ta belsut och coacha deras personal till att bli bättre. En interimschef är inte en fast anställd chef, utan en konsult som tillför sin expertis i bolag där den behövs, så att de sedan kan gå vidare med rätt kunskap och hitta en permanent lösning.

Uppdragen kan variera enormt mycket baserat på vilket bolag som behöver hjälp, vilken bransch de är verksamma inom och vilken typ av kompetens de behöver. Alla bolag är såklart olika och kräver olika typ av hjälp, men den gemensamma nämnaren för i princip alla bolag är att de behöver en stark ledningsgrupp som kan ta rätt beslut för företaget i sig – och inte styras av faktorer som enbart rör deras bransch.

Utbildningar interimschef – hur blir man interimschef?

För att kunna arbeta som interimschef behöver du besitta en rad olika egenskaper som i grund och botten gör dig till en god chef. Många som arbetar som interimschefer idag har en bakgrund som VD eller del av en ledningsgrupp sedan tidigare, och har ofta utbildningar inom ledarskap, kommunikation och förändringsledning i sitt bagage. Det kräver enormt mycket kunskap och erfarenhet, då du som interimschef förväntas kunna kliva in i ett för dig okänt bolag och använda ditt ledarskap för att hjälpa dem framåt.

Om du är intresserad av att ge dig in i branschen som interimschef bör du ha en bakgrund som chef eller ledare, ha lång erfarenhet och dessutom besitta följande kvaliteter:

  • Ha en god kommunikationsförmåga.
  • Kunna erbjuda ett tryggt och säkert ledarskap.
  • Vara duktig på att arbeta tillsammans med andra.
  • Ha lätt för att skapa analyser, hitta mönster och ta fram strategier för att utveckla verksamheter.
  • Känna dig trygg i din egen förmåga och veta vad dina styrkor och svagheter är.

Även om det inte finns specifika universitetsutbildningar som är designade för att bli interimschef, finns det gott om ledarskapsutbildningar och diverse andra kurser att genomföra, för att bli bättre i din roll som ledare. Du bör vara duktig på att kommunicera, ha goda kunskaper kring företagsutveckling och såklart kunna leda ett företag framåt och ta rätt beslut för en organisation genom ett objektivt synsätt.

Att arbeta som interimschef

Så, hur ser det egentligen ut att arbeta som en interimschef? Det enkla svaret är att det varierar. Det finns många olika branscher som kan ha behovet av att hyra in interimschefer, men oavsett vilken bransch det handlar om behöver man som interimschef besitta samma kvaliteter och kunskaper.

Det är vanligt att man kliver in i ett bolag som övergångschef, för att hjälpa bolaget att förbereda sig inför nästa chef och ha en bra grund i sitt arbetssätt. Man hjälper dessutom till med utbildningar, workshops, seminarier och allmän coachning så att bolaget kan bli mer självgående och få tillgång till rätt verktyg för att bli bättre. Detta gör man genom att till exempel göra en nulägesanalys av bolaget och var de befinner sig idag. Man behöver ha en god uppfattning och en tydlig helhetsbild av verksamheten för att förstå hur de arbetar, vad de behöver hjälp med och hur man som interimschef ska kunna skapa goda förutsättningar för att kunna hjälpa dem. Allt som kommer därefter kan också variera, men en stor del av arbetet handlar om att vara kommunikativ, förstå behov, vara en god ledare och driva bolaget och alla anställda till att bli bättre och komma länge. Det låter stundvis luddigt när man förklarar det så här, men i grund och botten finns interimschefer där för att hjälpa bolag att utvecklas, skapa tillväxt och bli så bra som de kan bli. Är du intresserad av att börja arbeta som interimschef på konsultuppdrag? Kontakta oss på PMW Konsult och berätta om dig själv! Vi är alltid intresserade av att hitta ny kompetens och nya stjärnor till vårt team av konsulter.

Fler inlägg

Interimschef Vid Möte Med Kollegor Från Projektet

Hur blir man en interimschef

Vi på PMW Konsult har pratat en hel del om olika titlar och yrkesområden som man kan arbeta med som konsult i den här bloggen.