Lärdomar att dra från Toyota och deras Lean Production

Vi på PMW Konsult har tidigare skrivit en del om lean production här på bloggen, på grund av att det är ett av våra expertisområden helt enkelt. I ett tidigare inlägg tog vi upp att lean production är ett tankesätt som från början härstammar från Toyota och deras utvecklingsstrategi Toyota Production System. I det här inlägget ska vi berätta lite mer om det systemet, och vilka lärdomar du som företagare kan ta med dig från deras tillvägagångssätt.

Vad är Toyota Production System?

Toyota Production System (TPS) är benämningen på det välkända system som Toyota använder sig av i sin produktion över hela världen. Det baseras på lean thinking, vilket också är grunden inom lean production. Hela systemet grundas i en vision som kallas noll muda – och som alltså innebär noll slöseri. De värdeord som ligger i grund för TPS är respekt och säkerhet, noll muda, enstycksflöden vid behov samt hundra procent värde. Det innebär kort och gott att ständigt sträva mot att bli så bra som möjligt, skapa så lite slöseri som möjligt och hela tiden jobba framåt – för att bli bättre, hela tiden.

Det är på grund av implementeringen av dessa värdeord som Toyota har en av de bästa produktionerna i världen. De utgår alltid efter att alla produktioner går att förbättra, oavsett hur bra de redan är. Det tankesättet bidrar till att deras produktioner, som redan är otroligt bra, ständigt jobbar mot att alltid bli bättre.

Vilka lärdomar kan företag dra från TPS?

Det finns otroligt mycket att säga om TPS och det är ett tankesätt som gett grunden för just lean production, som vi på PMS Konsult jobbar med idag. Att implementera ett likvärdigt tankesätt kan gynna en verksamhet på många olika sätt, framförallt genom att skapa ett bättre arbetsflöde med minimalt slöseri.

Företag som har tillämpat ett lean thinking i deras produktion ser väldigt ofta goda resultat. Det hjälper dem att minska på slöseri, öka kvaliteten och skapa ett mer effektivt arbetssätt genom hela produktionslinjen. Det gynnar dessutom arbetsmiljön, leveranserna, miljövänligheten och den generella kundnöjdheten – en vinst för alla inblandade helt enkelt.

Genom att förstå lean thinking, och lean production, kan en verksamhet förändra hur deras produktion ser ut. Det kan skapa bättre arbetsförhållanden för alla anställda, samtidigt som det kan öka lönsamheten och minska på onödiga resurser och annat slöseri som ofta tillkommer i en produktion. Det krävs dock en hel del från ett företag för att kunna tillämpa lean production, och det är inte något som bara går att göra utan vidare utbildning eller resurser.

Hur implementerar man lean thinking i sin verksamhet?

Vi på PMW Konsult älskar lean production och våra lean konsulter har tagit stor lärdom från Toyota och deras TPS. De har dessutom utbildat sig, och de har många års erfarenhet bakom sig som gör dem till experter på lean thinking. På grund av detta kan våra konsulter vara med och skapa skillnad och förändring för företag runt om i landet – så att fler och fler kan få en hållbar och effektiv produktion.

För att tillämpa lean production i en produktion är det viktigt att ta hjälp av rutinerade konsulter som oss på PMW Konsult. Med hjälp av oss kan ni, precis som Toyota, skapa en effektiv produktion utan slöseri som ständigt jobbar mot att bli bättre. Om ni är intresserade av att lära er mer om lean, eller om ni redan nu vill anlita en lean konsult från oss är ni välkomna att kontakta oss. Vi bokar in ett möte där vi berättar mer om hur vi jobbar, och våra konsulter kommer ut till er på plats för att utbilda er inom lean och ställa om er produktion till the lean way.

Om du vill läsa mer om lean production, management eller projektledning kan du hitta allt det och mer här på bloggen. Vi uppdaterar varje vecka med nya inlägg som innehåller matnyttig information, nyheter inom branschen och goda råd för hur man skapar positiv förändring inom ett företag.

Fler inlägg